جارو شارژي

جاروبرقی بدون سیم کارشر نو آوری است که جایگزین تکنولوژی ها دیگر شده و مناسب برای جاروی فرش و سطوح سخت تر می باشد.

K 65 plus

این محصول برای یک تمیزکاری معمولی و سریع بسیار مناسب است و برای تمام سطوح قابل استفاده می باشد.با غلتکهای قابل جداشدن و باتری قابل تعویض