Midddle Class (کلاس متوسط)

برای نمایندگان خودرو،ساختمانها،کشاورز و استفاده شهری

HDS 10/20-4 M

یک واترجت آب گرم 3 فاز ،pole-4،دارای آب خنک کننده موتور برقی و 2 مخزن مخصوص مواد پاک کننده ساخت کارشر می باشد.

HDS 10/20-4 MX

این واترجت با 20 متر لوله،4-pole،آب خنک کننده موتور،یکی از پر قدرترین واترجت های آب گرم 3 فاز می باشد.