Combustion engine(موتور احتراقی)

برای جایی که منبع انرژی نداریم واترجتهایی با موتور احتراقی قابل استفاده می باشد.